Rascal Rabbits

Date: April 24, 2013

Platform: iPad
Genre: Education, Kids
Date: 15 . April 2013
Version: 1.0

Category Kids, Education
Date 15. April 2013
Version 1.0
Klarer du å hjelpe alle kaninene over til den andre siden av jordet der det venter en åker av deilige gulrøtter? Om du liker gode strategispill og/eller gulrøtter er dette spillet for deg!
Kaninkaos er et spill der du gjennom ulike brett skal hjelpe kaniner vekk fra den skrekkelige bonden og over til åkeren der det venter metervis av fristende gulrøtter. For at kaninene skal hoppe må de ha mat og det er spilleren sin oppgave å få alle kaninene over på best mulig måte med maten de får utdelt. Jo mindre mat du bruker jo flere stjerner får du! Klarer du tre stjerner på alle brettene?
Kaninkaos er et spill utviklet av Rock Pocket Games for Cappelen Damm undervisning. Det er et underholdende spill med et pedagogisk utbytte og passer for barn i seks- til hundreogseksårsalderen. Hvert brett utfordrer spillerens evne til problemløsning knyttet til grunnleggende matematiske prinsipper. Spillet er lagt opp slik at det finnes utfordringer for spillere på alle matematiske nivåer og passer til å spille både i sofaen og i klasserommet.

Can you help the rabbits across the meadow and into the field of delicious carrots? If you like a good puzzle game and/or carrots then this is the game for you!
Rascal Rabbits is a game where you help rabbits escape the horrible farmer and cross the meadow to the field where rows and rows of delicious carrots awaits them. To get the rabbits to jump they need food and it is the player’s task to get all the rabbits over in the best way possible with the food available. The less food you use the more stars you get. Can you get three stars on all levels?
Developed by Rock Pocket Games for Cappelen Damm Education. It is an entertaining game with educational benefits and is suitable for children from age 6 to 106. Each level challenges the player’s ability for problem solving related to fundamental mathematical principals. You will find challenges for players on all mathematical levels. The game is suitable for the classroom as well as for relaxing at home on the couch.